Allah’ın Aslan’ı Hz. Ali’den Özlü Sözler

Hz. Ali cesareti, ilmi, sadıklığı ve imanı ile tanınmış dört halifelerin sonuncusudur. İslam’ın peygamberi Hz. Muhammedin damadı ve amcasının oğlu olan Hz. Ali İslam dinine daveti kabul eden ilk erkektir. Bedir savaşında aldığı yaralara rağmen Peygamberin yanından ayrılmadığı ve Cebrail’in aşağıdaki sözü söylediği rivayet olunur. “Zülfikar’dan başka kılıç, Ali’den başka da yiğit yoktur” Hz Ali … Read more